bán, cho thuê căn hộ chung cư tại quận 4, quận 7

Tìm Kiếm

 • 1,250 $
  117 m² 3 beds 2 baths
 • 1,000 $
  90 m² 2 beds 2 baths
 • 900 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 775 $
  69 m² 2 beds 1 bath
 • 900 $
  65 m² 2 beds 2 baths
 • 1,070 $
  73 m² 2 beds 2 baths
 • 1,000 $
  75 m² 2 beds 2 baths
 • 75 m² 2 beds 2 baths
 • 900 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 151,000 $
  66 m² 2 beds 1 bath
 • 700 $
  51 m² 1 bed 1 bath
 • 900 $
  90 m² 2 beds 2 baths
 • 206,500 $
  74 m² 2 beds 2 baths
 • 740 $
  56 m² 1 bed 1 bath
 • 825 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 237,000 $
  117 m² 3 beds 2 baths
 • 125,000 $
  50 m² 1 bed 1 bath
 • 172,500 $
  74 m² 2 beds 2 baths
 • 147,000 $
  51 m² 1 bed 1 bath
 • 900 $
  75 m² 2 beds 2 baths
 • 169,000 $
  65 m² 2 beds 2 baths
 • 246,000 $
  117 m² 3 beds 2 baths
 • 700 $
  71 m² 2 beds 1 bath
 • 1,035 $
  108 m² 3 beds 2 baths
 • 194,000 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 147,000 $
  67 m² 2 beds 1 bath
 • 650 $
  71 m² 2 beds 2 baths
 • 1,050 $
  91 m² 2 beds 2 baths
 • 740 $
  70 m² 2 beds 1 bath
 • 740 $
  70 m² 2 beds 2 baths
 • 780 $
  75 m² 2 beds 2 baths
 • 1,100 $
  74 m² 2 beds 2 baths
 • 900 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 950 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 600 $
  51 m² 1 bed 1 bath
 • 750 $
  55 m² 1 bed 1 bath
 • 740 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 900 $
  83 m² 2 beds 2 baths
 • 1,050 $
  74 m² 2 beds 2 baths
 • 775 $
  71 m² 2 beds 2 baths
 • 236,500 $
  105 m² 3 beds 2 baths
 • 775 $
  65 m² 2 beds 2 baths
 • 1,075 $
  74 m² 2 beds 2 baths
 • 700 $
  70 m² 2 beds 2 baths
 • 172,500 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 900 $
  76 m² 2 beds 2 baths
 • 475 $
  85 m² 2 beds 2 baths
 • 550 $
  75 m² 2 beds 2 baths
 • 1,000 $
  74 m² 2 beds 2 baths
 • 750 $
  81 m² 2 beds 2 baths
 • 55 $
  55 m² 1 bed 1 bath
 • 121,500 $
  69 m² 2 beds 2 baths
 • 92,400 $
  73 m² 2 beds 2 baths
 • 1,150 $
  117 m² 3 beds 2 baths
 • 600 $
  71 m² 2 beds 2 baths
 • 775 $
  168 m² 3 beds 3 baths
 • 650 $
  55 m² 1 bed 1 bath
 • 650 $
  78 m² 2 beds 1 bath
 • 550 $
  75 m² 2 beds 2 baths
 • 600 $
  82 m² 2 beds 2 baths
 • 111,800 $
  57 m² 1 bed 1 bath
 • 176,500 $
  82 m² 2 beds 2 baths
 • 198,000 $
  75 m² 2 beds 2 baths
 • 1,400 $
  105 m² 3 beds 2 baths
 • 1,000 $
  87 m² 2 beds 2 baths
 • 825 $
  92 m² 2 beds 2 baths
 • 775 $
  80 m² 2 beds 2 baths
 • 650 $
  56 sq ft 1 bed 1 bath

Close Menu